Multilingual Turkish Dictionary

TALQI

TALQI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqı. uyuq. uyquş. uyquç. anmazıq. aymazıq. aymazlıq. ummazın. toyluq. bilsizlik. oyun. aldağ. dalıq. korluq. qəflət.
dalqı yuxusu: qəflət yuxusu

TALQI : Arin Turkish Etimology Dictionary

kətən toxmağı

TALQI : Turuz Dictionary

dalğı. salıq. salğa. tümən. hizb. parti

TALQI : Turuz Dictionary

-dolğu dalğı: doluq dalıq. dol dal. cəzr o mədd

TALQI : Turuz Dictionary

dalqı. ödün. fərq. ayırtı

TALQI : Turuz Dictionary

dalqı. dalqış. qayır. tanal. tanıl. fərq

TALQI : Turuz Dictionary

dalğı. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. kiltə. kitlə. qurul. quruh. gilik. bir topluluqda yer alaraq, öz aralarında, içlərində ayrı bir qurum, topluluq, ocağ, təşgilat quran qurup. partı. hizb

TALQI : Turuz Dictionary

dalğı.
hizb. parti.
tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). hizb.
ayrım. təpgi. təpgü. seçi. saçı. fərq.
bu ikisin tutuşdursaz, aralarında olan gizli təpgiləri görəsiz

TALQI : Turuz Dictionary

dalğı. salıq. salğa. tümən. hizb. parti

TALQI : Turuz Dictionary

-dolğu dalğı: doluq dalıq. dol dal. cəzr o mədd

TALQI : Turuz Dictionary

dalqı. ödün. fərq. ayırtı

TALQI : Turuz Dictionary

dalqı. dalqış. qayır. tanal. tanıl. fərq

TALQI : Turuz Dictionary

dalğı. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. kiltə. kitlə. qurul. quruh. gilik. bir topluluqda yer alaraq, öz aralarında, içlərində ayrı bir qurum, topluluq, ocağ, təşgilat quran qurup. partı. hizb

TALQI : Turuz Dictionary

dalğı.
hizb. parti.
tapqır. tabqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul). hizb.
ayrım. təpgi. təpgü. seçi. saçı. fərq.
bu ikisin tutuşdursaz, aralarında olan gizli təpgiləri görəsiz