Multilingual Turkish Dictionary

TALQIŞ

TALQIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalğış.
su üzünün altında olub üzmək.
dalqış. talpış. dalpış. dalış. talış.
yumarlanmış burulmuş nə

TALQIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqış. dalış.
çalış. çalqış. əmək. himmət. qeyrət.
çalış. çalqış. əməkli. himmətli. qeyrətli

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış.
əsmə. bir dalqanın (şəpənin, movcun) gedib gəlməsi, yenib qalxması. nəvəsan.
dalqa dalqış: dalqanın təprənmə gücü.
talvasa. qayqırış.
qızqın əğik, meyl.
etgi. tə'sir.
dalqış altda qalmaq.
yırğılış. yelləniş. qalxma. etizaz

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış.-çalqış dalqış: çalqış yarqış: çəliş çatış. tətümmə ixtilaf. çəkiş bəkiş

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış. saltış. saldıc. salqıc. qalxış. qırs. qısqınc. qısqanc. ivmə. çaba. çapa. kuşeş (fars) (< qoşuş. qaçış). cəhd. didinmə. çalışma. qoşuq. qoşuş. qoşuc. qoşunc. qoşma. gircək. qeyrət. cəhd

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış. dalqı. qayır. tanal. tanıl. fərq

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış. dalqıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış.
əsmə. bir dalqanın (şəpənin, movcun) gedib gəlməsi, yenib qalxması. nəvəsan.
dalqa dalqış: dalqanın təprənmə gücü.
talvasa. qayqırış.
qızqın əğik, meyl.
etgi. tə'sir.
dalqış altda qalmaq.
yırğılış. yelləniş. qalxma. etizaz

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış.-çalqış dalqış: çalqış yarqış: çəliş çatış. tətümmə ixtilaf. çəkiş bəkiş

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış. saltış. saldıc. salqıc. qalxış. qırs. qısqınc. qısqanc. ivmə. çaba. çapa. kuşeş (fars) (< qoşuş. qaçış). cəhd. didinmə. çalışma. qoşuq. qoşuş. qoşuc. qoşunc. qoşma. gircək. qeyrət. cəhd

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış. dalqı. qayır. tanal. tanıl. fərq

TALQIŞ : Turuz Dictionary

dalqış. dalqıc. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis