Multilingual Turkish Dictionary

TALQIŞMAQ

TALQIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqışmaq. basışmaq. büküşmək. tüqüşmək.
keçə dalqışmaq.
dürməkləmək. bükmək. yüyələmək. lülələmək.
lülələmək. yüyələmək. dürməkləmək. bükmək

TALQIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqışmaq. dalışmaq. çalışmaq. çalqışmaq. gözətmək. himmət edmək

TALQIŞMAQ : Turuz Dictionary

dalqışmaq. dalqınmaq. başqanmaq. dalqınmaq. dalqışmaq. fərqinə varmaq. anlamaq. oylamaq. başa düşmək

TALQIŞMAQ : Turuz Dictionary

dalqışmaq. dalqınmaq. tanımaq. tanalmaq. tanaymaq. başqanmaq. ölçüşmək. bilgəmək. seçnəmək. fərqinə varmaq. anlamaq. oylamaq. oyqamaq. oyqalamaq

TALQIŞMAQ : Turuz Dictionary

dalqışmaq. dalqınmaq. başqanmaq. dalqınmaq. dalqışmaq. fərqinə varmaq. anlamaq. oylamaq. başa düşmək

TALQIŞMAQ : Turuz Dictionary

dalqışmaq. dalqınmaq. tanımaq. tanalmaq. tanaymaq. başqanmaq. ölçüşmək. bilgəmək. seçnəmək. fərqinə varmaq. anlamaq. oylamaq. oyqamaq. oyqalamaq