Multilingual Turkish Dictionary

TALQILIQ

TALQILIQ : Turuz Dictionary

dalqılıq.
öğür. oyur. dəğişiklik. ayrılıq. fərqlilik. muxtəliflik. (öğürlənmək: öğür olmaq: dəğişikliyə öğrəşmək, alışmaq).
dalqışlıq. tanallıq. tanıllıq. qayırçılıq. seçilik. saçılıq. fərqlilik

TALQILIQ : Turuz Dictionary

dalqılıq.
öğür. oyur. dəğişiklik. ayrılıq. fərqlilik. muxtəliflik. (öğürlənmək: öğür olmaq: dəğişikliyə öğrəşmək, alışmaq).
dalqışlıq. tanallıq. tanıllıq. qayırçılıq. seçilik. saçılıq. fərqlilik