Multilingual Turkish Dictionary

TALQIM

TALQIM : Turuz Dictionary

dalqım. dalıq. talanmış. lütlənmiş. (yemişlərdə) pülcük. püsgül. çörçöp

TALQIM : Turuz Dictionary

dalqım. dalıq. talanmış. lütlənmiş. (yemişlərdə) pülcük. püsgül. çörçöp