Multilingual Turkish Dictionary

TALQIMAQ

TALQIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqımaq. dəlmək. boşaltmaq.
çoxalmaq. aşıb daşmaq.
talınmış biligin sənin.
qəbeh, pis görmək. ayıb saymaq

TALQIMAQ : Turuz Dictionary

dalqımaq. qəbih saymaq. eyb, ayıb, qusur edmək.
ötlük (zəmanə) qarıtmışa, bəzək dalqımaz. (yaşlı qadına bəzək ayıb sayılmaz)

TALQIMAQ : Turuz Dictionary

dalqımaq. qəbih saymaq. eyb, ayıb, qusur edmək.
ötlük (zəmanə) qarıtmışa, bəzək dalqımaz. (yaşlı qadına bəzək ayıb sayılmaz)