Multilingual Turkish Dictionary

TALQIMI

TALQIMI : Turuz Dictionary

-elə verir dalqımı, kendi yutar salxımı. (dalqım: üzüm püsgülü)

TALQIMI : Turuz Dictionary

-elə verir dalqımı, kendi yutar salxımı. (dalqım: üzüm püsgülü)