Multilingual Turkish Dictionary

TALQINLIQ

TALQINLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqınlığ.
dalışlıq. keçginlik. bihuşluq. mədhuşluq.
unutqanlıq. alıqlıq. giclik.
sərliq. unutqanlıq

TALQINLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqınlıq.
dağqınlıq. çökgünlük. çökmüşlük. halsızlıq. pərişanlıq.
dalqa.
unutqanlıq. oyun. aldağ. dalıq. korluq. qəflət.
aşqınlıq.
dalıqlıq. alqınlıq. qarıplıq. qarımlıq. çaşıqlıq. çaşqınlıq. ayarlıq. aylalıq. haylalıq. avarlıq. avaralıq. heyranlıq.
dalqınlıq, qərarsızlıq göstərmək: izinə dönmək.
dalqınlıqdan unutmaq: dalqına düşmək

TALQINLIQ : Turuz Dictionary

dalqınlıq. daşqınlıq. qarqın. qarqun. qarğın. qarqal

TALQINLIQ : Turuz Dictionary

dalqınlıq. daşqınlıq. qarqın. qarqun. qarğın. qarqal