Multilingual Turkish Dictionary

TALQIQ

TALQIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalıq.
neçə nərsənin dalışı, çatışı. dağların çatıçtığı yer.
dala qoyma, buraxma, yubatma, süründürmə. tə;xir

TALQIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqıq. dalqın. dalıq. alıq. dincsiz > dişsiz. sıxıntılı. gücün. müztərib. rahatsız

TALQIQ : Turuz Dictionary

dalqıq. dalqıc. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar)

TALQIQ : Turuz Dictionary

dalqıq. dalqıc. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar)