Multilingual Turkish Dictionary

TALQOYTU

TALQOYTU : Turuz Dictionary

dalqoytu. dalqoyun. çalqoyun. çalqoytu. kürəyi üsdə. sırtüsdü.
çalqoytu yatmaq: kürəyi üsdə yatmaq

TALQOYTU : Turuz Dictionary

dalqoytu. dalqoyun. çalqoyun. çalqoytu. kürəyi üsdə. sırtüsdü.
çalqoytu yatmaq: kürəyi üsdə yatmaq