Multilingual Turkish Dictionary

TALSINMAQ

TALSINMAQ : Turuz Dictionary

dalsınmaq. burçanmaq. busanmaq. pərişan olmaq

TALSINMAQ : Turuz Dictionary

dalsınmaq. tazınmaq. tezinmək. yelsinmək. təlsinmək. tələsinmək. qaçınmaq.
durmadan tazınır günlər.
o hamıdan tazınır.
tazın gəlib tazın getdi

TALŞINMAQ : Turuz Dictionary

dalşınmaq.
dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
talaşlanmaq. tavşınmaq. döğşünmək. çox zəhmət çəkmək, işləmək, səy edmək.
talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb, yağu yavu barşınıb, indi gülsün el yuva

TALSINMAQ : Turuz Dictionary

dalsınmaq. burçanmaq. busanmaq. pərişan olmaq

TALSINMAQ : Turuz Dictionary

dalsınmaq. tazınmaq. tezinmək. yelsinmək. təlsinmək. tələsinmək. qaçınmaq.
durmadan tazınır günlər.
o hamıdan tazınır.
tazın gəlib tazın getdi

TALŞINMAQ : Turuz Dictionary

dalşınmaq.
dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək.
talaşlanmaq. tavşınmaq. döğşünmək. çox zəhmət çəkmək, işləmək, səy edmək.
talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb, yağu yavu barşınıb, indi gülsün el yuva