Multilingual Turkish Dictionary

TALTAÇILIQ

TALTAÇILIQ : Turuz Dictionary

daldaçılıq. daldaçlıq. qıçaçılıq. tutuğçuluq. gizliçilik. gizçilik. qaçaqçılıq. çalgeçir. salqıçılıq. sorağçılıq. xəbərçilik. çalgeçirlik. qıvızlıq. casusluq. casutluq. ayğaqçılıq. ayğaclıq. xainlik. qazavurluq. qatavurluq. kavsavurluq. qapsavurluq. qınbızlıq. qınmızlıq. qınbızdığ. qınmızdığ. qılovşalıq. qılavşalıq. qılayazdılıq. gecəçilik

TALTAÇILIQ : Turuz Dictionary

daldaçılıq. daldaçlıq. qıçaçılıq. tutuğçuluq. gizliçilik. gizçilik. qaçaqçılıq. çalgeçir. salqıçılıq. sorağçılıq. xəbərçilik. çalgeçirlik. qıvızlıq. casusluq. casutluq. ayğaqçılıq. ayğaclıq. xainlik. qazavurluq. qatavurluq. kavsavurluq. qapsavurluq. qınbızlıq. qınmızlıq. qınbızdığ. qınmızdığ. qılovşalıq. qılavşalıq. qılayazdılıq. gecəçilik