Multilingual Turkish Dictionary

TALTAL

TALTAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

daldal olmaq: dildənmək

TALTAL : Turuz Dictionary

daldal. çalçal. salsal. kəskəs. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. avara. qopaq. arava. qalava. iki qarşı, muxalif axın, düşüngə, cərgə arasında qalan kimsə. qeyri müsəmməm. qeyri mütəqai'd

TALTAL : Turuz Dictionary

dal dal. dərəm dərəm. dərim dərim. çatana. satana. yol yol. qol qol. çubuğ çubuğ. cızığ cızığ.
dal dal olub itdilər, dəğişik yönlərə getdilər:qollar dağılıb getdilər.
dal dal, qol qol olmuş süt: dalağ. çürük süt

TALTAL : Turuz Dictionary

dal dal tək tük.
dal dal yağış damcıları

TALTAL : Turuz Dictionary

daldal. çalçal. salsal. kəskəs. küvərə. gavara. kəvərə. həvərə. avara. qopaq. arava. qalava. iki qarşı, muxalif axın, düşüngə, cərgə arasında qalan kimsə. qeyri müsəmməm. qeyri mütəqai'd

TALTAL : Turuz Dictionary

dal dal. dərəm dərəm. dərim dərim. çatana. satana. yol yol. qol qol. çubuğ çubuğ. cızığ cızığ.
dal dal olub itdilər, dəğişik yönlərə getdilər:qollar dağılıb getdilər.
dal dal, qol qol olmuş süt: dalağ. çürük süt

TALTAL : Turuz Dictionary

dal dal tək tük.
dal dal yağış damcıları