Multilingual Turkish Dictionary

TALTALAŞÇILIQ

TALTALAŞÇILIQ : Turuz Dictionary

daldalaşçılıq. keçimsizlik. geçimsizlik. çatışmaçılıq. gavqaraçılıq. gavaraçılıq. qavqaçılıq. qovqaçılıq. qarqaşaçılıq. gürültüçülük. gurultuçuluq. patavlaçılıq. haybadaraçılıq. çalbaşçılıq. mucadiləçilik

TALTALAŞÇILIQ : Turuz Dictionary

daldalaşçılıq. keçimsizlik. geçimsizlik. çatışmaçılıq. gavqaraçılıq. gavaraçılıq. qavqaçılıq. qovqaçılıq. qarqaşaçılıq. gürültüçülük. gurultuçuluq. patavlaçılıq. haybadaraçılıq. çalbaşçılıq. mucadiləçilik