Multilingual Turkish Dictionary

TALTALAMAQ

TALTALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daldalamaq.
daldamaq. kölgələmək. ışığı əngəlləmək. qapatmaq. örtmək.
uşağın üzün daldala gün vurmasın.
pını yarı (dal dala) örtmək. 1 daldalamaq: qorumaq. sipər edmək. əl qol atıp itələmək.
kölgələnmək.
bir nərsə ilə çox uğraşıb məşğul olmaq: pul qazanmağa daldalandı hayatı keçdi.
saqlanmaq. duldalanmaq. sipər almaq. sığınmaq. sayalanmaq. (dulda: saya. himayə&. tulundurmaq: gözdən qapıtmaq. gözdən gizləmək. dulundurucu: gizlədən. dulundurmaq: əsirgəmək. muzayigə edmək. dulunmaq: gayib olmaq. görünməmək. batmaq (giripmək: > qurubmaq.
sinmək.
yağlı yeməklərin daldalanması çətin olur.
vurmaq ya bir nərsəni çalmaq üçün fürsət gözləmək

TALTALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daldalamaq. daldamaq. duldalamaq. duldamaq.
qalağanmaq. qalağlanmaq. qalxanamaq. qalxanılmaq. sipərlənmək. savarlanmaq. savralanmaq.
qorunmaq. kölgələnmək. sığınmaq. saxlanmaq. himayələnmək. himayət, difa;, mudafiə olunmaq

TALTALAMAQ : Turuz Dictionary

daldalamaq. ardalamaq. ardaqlamaq. himayət edmək.
bu işdə bizi ardaqlayan olmadı

TALTALAMAQ : Turuz Dictionary

daldalamaq. ardalamaq. ardaqlamaq. himayət edmək.
bu işdə bizi ardaqlayan olmadı