Multilingual Turkish Dictionary

TALTALANACAQ

TALTALANACAQ : Turuz Dictionary

daldalanacaq. daldalancaq. kəvil. kövül. gəpil. gəpin. qapın. sığıncaqlıq. sığınılacaqlıq. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. qorunaq. sığınaq. məlcə'

TALTALANACAQ : Turuz Dictionary

daldalanacaq. daldalancaq. qaçamaq. sığıncaq. sığınaq. kürnüc. küsnüc. yapınca. qapınca. günəlgə. daldalanc. daldalancaq. duldalanc. duldalancaq. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. qoruncaq. qoza. kovza. kovaz. qorlam. qorlan. qorunaq. qoltuq. duruğ. məlcə'. pəna

TALTALANACAQ : Turuz Dictionary

daldalanacaq. daldalancaq. kəvil. kövül. gəpil. gəpin. qapın. sığıncaqlıq. sığınılacaqlıq. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. qorunaq. sığınaq. məlcə'

TALTALANACAQ : Turuz Dictionary

daldalanacaq. daldalancaq. qaçamaq. sığıncaq. sığınaq. kürnüc. küsnüc. yapınca. qapınca. günəlgə. daldalanc. daldalancaq. duldalanc. duldalancaq. könəlgə. çönəlgə. dönəlgə. qoruncaq. qoza. kovza. kovaz. qorlam. qorlan. qorunaq. qoltuq. duruğ. məlcə'. pəna