Multilingual Turkish Dictionary

TALTALANC

TALTALANC : Turuz Dictionary

daldalanc. daldalancaq. duldalanc. duldalancaq. kəsirgə. açıq yerdə bölünmüş, üstü örtülmüş yer. sayavan. qorlam. qorlan. günəlgə. qünçadır. qünçardaq

TALTALANC : Turuz Dictionary

daldalanc.
daldalancaq. duldalanc. duldalancaq. qaydırma. ortalıqda qurulmuş yerin tavanı, saçağı. qorlam. qorlan. örtmə. örtəm. sayavan. günəlgə. girmit. girəmit. çatı. dam.
daldalancaq. duldalanc. duldalancaq. qaçamaq. sığıncaq. sığınaq. kürnüc. k

TALTALANC : Turuz Dictionary

daldalanc. daldalancaq. duldalanc. duldalancaq. kəsirgə. açıq yerdə bölünmüş, üstü örtülmüş yer. sayavan. qorlam. qorlan. günəlgə. qünçadır. qünçardaq

TALTALANC : Turuz Dictionary

daldalanc.
daldalancaq. duldalanc. duldalancaq. qaydırma. ortalıqda qurulmuş yerin tavanı, saçağı. qorlam. qorlan. örtmə. örtəm. sayavan. günəlgə. girmit. girəmit. çatı. dam.
daldalancaq. duldalanc. duldalancaq. qaçamaq. sığıncaq. sığınaq. kürnüc. k