Multilingual Turkish Dictionary

TALTAN

TALTAN : Turuz Dictionary


daldan təpir, öndən qapır

TALTAN : Turuz Dictionary

daldan. izdən. sırtdan.
izdən gəlir səsin sənin

TALTAN : Turuz Dictionary

-ləpədən dəvə çıxardan, daldan dağ düzəldər

TALTAN : Turuz Dictionary

-yov üzdən eşər, daldan deşər. (yov: yağu) (eşər: toxur. bəzir)

TALTAN : Turuz Dictionary


daldan təpir, öndən qapır

TALTAN : Turuz Dictionary

daldan. izdən. sırtdan.
izdən gəlir səsin sənin

TALTAN : Turuz Dictionary

-ləpədən dəvə çıxardan, daldan dağ düzəldər

TALTAN : Turuz Dictionary

-yov üzdən eşər, daldan deşər. (yov: yağu) (eşər: toxur. bəzir)