Multilingual Turkish Dictionary

TALTAQ

TALTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daldağ. dalda. dulda. duldaq. qoşağ. qoşlaq. (
(< qoşmaq. )
(< kav. kov).
evdə, avluda (həyətdə), daldada, qırağda olan dam, yer. kiçik, qırağ, yan avlu (həyət). xəlvətlik. həyat xəlvəti.
kiçik, qırağ, yan avlu (həyət). xəlvətlik. həyat xəlvəti. qoşağ. qoşlaq. (
(< qoşmaq. )
(< kav. kov).
xəlvətgəh

TALTAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daldax.
gizli. sinsi. saqlı. gizlin. kasırılğan. tıkıvlı. qatılğan. assırınlayın. yaşırın. yaşırılğan. yaşırınli. yaşırın. yaşırun. yuşιrιn. astιrtιn. astan. astırın. bildirməy. bükük. örtülü. oğrun. duymadan. örtülü. darab < dar. çolav.
dal kimi. uzun boy.
im. amac. ərək. nişan

TALTAQ : Turuz Dictionary

daldaq.
duldaq. gərgə. korqay. korqa. körgə. kölgə. oyuq. uyuq. nərsədən düşən qaraltı, kölgəlik.
arxac. saxlac. qorlam. qorlan. qoruncaq. qoza. kovza. kovaz. qoltuq. kərəsgə. kərisgə. pənahqa.
çatlaq. çaltaq. gilif. giliv. giriv. kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc. baca. dəlik. deşik. kova. hova. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq.
yekə daş gilifindən qırılar, qırdal işgəsindən. (qırdal: zəncir. qatama. qatana. əriş. ərdiş. ardaç. çəliş. ).
duvarın çaltağından, kişinin yaltağından qorx

TALTAQ : Turuz Dictionary

daldağ.
söykü. (sevgimdə sən, söykümdə). arxa. arxac. arğac. olca. sığnaq. məlcə'. pənah. (arxa kömək. püştü pənah). təkyə qah.
bir yerdə arxada, qırağda qalan yer. pəstu.
ardağ. pusu. gizlənmə yeri. kəminqah. ixtifa yeri

TALTAQ : Turuz Dictionary

daldağ. qardağ. qara. töhmət.
qardağ qılmaq: qara yaxmaq

TALTAQ : Turuz Dictionary

daldaq.
duldaq. gərgə. korqay. korqa. körgə. kölgə. oyuq. uyuq. nərsədən düşən qaraltı, kölgəlik.
arxac. saxlac. qorlam. qorlan. qoruncaq. qoza. kovza. kovaz. qoltuq. kərəsgə. kərisgə. pənahqa.
çatlaq. çaltaq. gilif. giliv. giriv. kövgürə. kövcürə. köngürə. köncürə. gözmək. gözmik. gözmic. gözməc. baca. dəlik. deşik. kova. hova. kavca. kavaş. kavcaq. kavsuq. kavuq. kavaltı. kovca. kovaş. kovaltı. kovcaq. kovsuq. kovuq.
yekə daş gilifindən qırılar, qırdal işgəsindən. (qırdal: zəncir. qatama. qatana. əriş. ərdiş. ardaç. çəliş. ).
duvarın çaltağından, kişinin yaltağından qorx

TALTAQ : Turuz Dictionary

daldağ.
söykü. (sevgimdə sən, söykümdə). arxa. arxac. arğac. olca. sığnaq. məlcə'. pənah. (arxa kömək. püştü pənah). təkyə qah.
bir yerdə arxada, qırağda qalan yer. pəstu.
ardağ. pusu. gizlənmə yeri. kəminqah. ixtifa yeri

TALTAQ : Turuz Dictionary

daldağ. qardağ. qara. töhmət.
qardağ qılmaq: qara yaxmaq