Multilingual Turkish Dictionary

TALTI

TALTI : Turuz Dictionary


sevgilər daldı qonur aşq quşu bir duraq olsun deyərək. {çırpıntılar talaşlar çabalar aşqlar kəndimiz üçün, sevgililər dolama (mahana)}

TALTI : Turuz Dictionary

-kölgəm yerə daldı: öldüm əridim

TALTI : Turuz Dictionary

-para sudu, paraçı gəmi, gəmi sudaykən güclüyə, dişliyə batar, su daldı gəmiyə , gəmiçi batar

TALTI : Turuz Dictionary


sevgilər daldı qonur aşq quşu bir duraq olsun deyərək. {çırpıntılar talaşlar çabalar aşqlar kəndimiz üçün, sevgililər dolama (mahana)}

TALTI : Turuz Dictionary

-kölgəm yerə daldı: öldüm əridim

TALTI : Turuz Dictionary

-para sudu, paraçı gəmi, gəmi sudaykən güclüyə, dişliyə batar, su daldı gəmiyə , gəmiçi batar