Multilingual Turkish Dictionary

TALTIŞLAMAQ

TALTIŞLAMAQ : Turuz Dictionary

daltışlamaq. dalı gedmək. gergişgəmək. (> geri işəmək)

TALTIŞLAMAQ : Turuz Dictionary

daltışlamaq. dalı gedmək. gergişgəmək. (> geri işəmək)