Multilingual Turkish Dictionary

TALTUQ

TALTUQ : Turuz Dictionary

daltuq. dartuq. qat. qata. qatı. qıtır. güc. güv. guv. çətin. quyqar.
çətin, daltuq, dartuq qış: qatı qış. (qatı:qatu. qatanqaz. qartanqaz. qaba. qızqın)

TALTUQ : Turuz Dictionary

daltuq.
dartuq. çatanağ. çətinik. çətin. güc. pürüzlü.
dartuq. çitəli. çatalı. çətin. çitin. kitin. (< çatmaq. çitmaq. kitmaq). çitirik. çətirik. dalı qolu, tikələri birbirinə girmiş nərsə. dolaşıq. buruşuq. (# ucuz. bəsit)

TALTUQ : Turuz Dictionary

daltuq. dartuq. çat. qat. çətin. sərt. sırt. bərk

TALTUQ : Turuz Dictionary

daltuq. dartuq. küt. kit. çətin. buruşuq. burnaş. quyqar. çalbağ (dərhəm bərhəm).
kütdüğün: kütsoru: çözülməsi çətin düğüm

TALTUQ : Turuz Dictionary

daltuq. dartuq. qat. qata. qatı. qıtır. güc. güv. guv. çətin. quyqar.
çətin, daltuq, dartuq qış: qatı qış. (qatı:qatu. qatanqaz. qartanqaz. qaba. qızqın)

TALTUQ : Turuz Dictionary

daltuq.
dartuq. çatanağ. çətinik. çətin. güc. pürüzlü.
dartuq. çitəli. çatalı. çətin. çitin. kitin. (< çatmaq. çitmaq. kitmaq). çitirik. çətirik. dalı qolu, tikələri birbirinə girmiş nərsə. dolaşıq. buruşuq. (# ucuz. bəsit)

TALTUQ : Turuz Dictionary

daltuq. dartuq. çat. qat. çətin. sərt. sırt. bərk

TALTUQ : Turuz Dictionary

daltuq. dartuq. küt. kit. çətin. buruşuq. burnaş. quyqar. çalbağ (dərhəm bərhəm).
kütdüğün: kütsoru: çözülməsi çətin düğüm