Multilingual Turkish Dictionary

TALUŞMAQ

TALUŞMAQ : Turuz Dictionary

daluşmaq. dalışmaq. çapışmaq. çapuşmaq. diləşmək. ğibtə, qibtə yemək

TALUŞMAQ : Turuz Dictionary

daluşmaq. dalışmaq. çapışmaq. çapuşmaq. diləşmək. ğibtə, qibtə yemək