Multilingual Turkish Dictionary

TALUQ

TALUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daluq. dalaq.
butraq. pıtraq. dağqın. pərişan.
tilu;. ağarma. dan. sökən. şəfəq. fəcr.
təlx (fars). talxa. kəkrə. acı.
huşdan gedmə.
qəşş.
daluq. səçmə

TALUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daluq. məftun.
özdaluq: özsevər. narsist

TALUQ : Turuz Dictionary

daluq. dalıq. məğruq. qərq olmuş

TALUQ : Turuz Dictionary

daluq. dalıq. çapal. qaytaz. qaytoz. məxlut

TALUQ : Turuz Dictionary

daluq.
pərişan. aşüfdə.
nədən böylə daluq, keçmişə aluq, gələnə qapuq?. (aluq: halusinə olmuş. qapılmış). (gələnə: gəlcəyə).
dalıq. əriyit. qarışıq. qatışıq. məxlut

TALUQ : Turuz Dictionary

daluğ.
aluğ. boğaz.
aluğ qapanar, aldığın buraxar, süzər gözü, canı usanar, qalan sananar, uçan sananar.
(dalımış). gizli. burut. örtlü. gömülü.
küvət. van. banyo

TALUQ : Turuz Dictionary

daluq. dalıq. məğruq. qərq olmuş

TALUQ : Turuz Dictionary

daluq. dalıq. çapal. qaytaz. qaytoz. məxlut

TALUQ : Turuz Dictionary

daluq.
pərişan. aşüfdə.
nədən böylə daluq, keçmişə aluq, gələnə qapuq?. (aluq: halusinə olmuş. qapılmış). (gələnə: gəlcəyə).
dalıq. əriyit. qarışıq. qatışıq. məxlut

TALUQ : Turuz Dictionary

daluğ.
aluğ. boğaz.
aluğ qapanar, aldığın buraxar, süzər gözü, canı usanar, qalan sananar, uçan sananar.
(dalımış). gizli. burut. örtlü. gömülü.
küvət. van. banyo