Multilingual Turkish Dictionary

TALVA

TALVA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qafası boş. ağılsız. dəli.
dal dal olmuş. cırıq yırtıq. dalba.
təlbə. sevdalı

TALVA : Turuz Dictionary

dalva. avara. asalaq

TALVA : Turuz Dictionary

dalva. avara. asalaq