Multilingual Turkish Dictionary

TALVALAMAQ

TALVALAMAQ : Turuz Dictionary

dalvalamaq. dalaylamaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq.
əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).
talvaymaq. > təlov təlov xordən. valaylamaq.
əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov)

TALVALAMAQ : Turuz Dictionary

dalvalamaq. dalaylamaq. yalpalamaq. talbalamaq. yelpələmək. təlbələmək. əsrələmək. salğıramaq. saltıramaq. səndələmək. sərgəkləmək. oyan buyana salınıb sərinmək. yıxıla yazmaq. düşə yazmaq. aşayazmaq.
əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov).
talvaymaq. > təlov təlov xordən. valaylamaq.
əsrik əsrədi: əsrük sırgəklədi: kefli talvaladı, valayladı. (təlov təlov)