Multilingual Turkish Dictionary

TALVASIYA

TALVASIYA : Turuz Dictionary

-təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq: itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək. təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq.
içgi, iç havasın təbzidər.
çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən iş yapar.
ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara

TALVASIYA : Turuz Dictionary

-təbə, talvasıya, isdəyə salmaq, saldırmaq: itmək. ititmək. itizdirmək. itgizdirmək. təpizdirmək. təpzətmək. təpsətmək. təprətmək. tübrətmək. qızdırmaq.
içgi, iç havasın təbzidər.
çalış təpzinmədən, təpzitmədən iş apar, yatın yatın, astın gedən iş yapar.
ol məni təpsitəli öz eşqinə, düşdü közlər yanqı gözlər iç ara