Multilingual Turkish Dictionary

TALVIŞ

TALVIŞ : Turuz Dictionary

talbış. çalbış. çalvış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa {> təlvasə (fars) }. silkinti. silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy.
bu talbış, bu qayğuş

TALVIŞ : Turuz Dictionary

talbış. çalbış. çalvış. tıpırış. təpiriş. təpriş. talvasa {> təlvasə (fars) }. silkinti. silgişik. çalşıq. talaş. təqəlla. səy.
bu talbış, bu qayğuş