Multilingual Turkish Dictionary

TAM BİLİNÇ

TAM BİLİNÇ : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Fiziksel, mental, emosyonel ve spiritüel bedenlerin tümüyle birleştirildiği sınırsız realite durumu. Şimdi atıl durumda olan mental ve spiritüel yeteneklerin tümüyle kullanımı, ışık bedene ve telepati, telekinesiz gibi psişik yeteneklere sahip olma, fiziksel olarak istenilen şeyi anında tezahür ettirme ve spiritüel ve diğer yüksek boyutlarla tümüyle ilişki içinde olma anlamına gelir. Yükselmiş üstad gibi yüksek boyutlarla tam bütünleşmiş değildir