Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik
AJAN : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

a) Duyu dışı Algı'ya sahip birisinin,aynı yetiye sahip diğeriyle deneysel ilişkiye girmesi.b) Poltergeist olaylarda odak olan kişi

AKAPUNKTUR : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Geleneksel Çin tıp metodu.Altın veya platin iğnelerin insan bedenindeki enerji merkezlerine saplanması yoluyla uygulanır.Özel bir eğitim ve uzmanlık gerekmektedir

AKAŞİK KAYITLAR : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Fiziksel yaratılımda yaşam geçirmiş tüm ruhların yaşam kayıtları. Kayıtlar, tüm yaşamların her anında olan her olayı detaylı bir şekilde saklar.Zamanın başlangıcından beri varolan tüm bilgiyi ve deneyimi taşıyan anılar.Bazı mistik doktrinlerde,Akaşik bilgi birikimlerin ruhsal özde varolduklarına ve takrar doğumlarda aktarıldıklarına inanılır

AKROFONOLOJİ : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Eski zamanlarda isimler kişiler için umulan hayat yoluna özgü olarak verilmekteydi. Yıldızların etkileri hakkındaki bilgiler yaşamlarında bunu bir iş olarak seçen öğrenci ve bilge kişilerce akıllı bir şekilde temsil edilmiştir. Bilge kişiler (astrologlar, ruhsal danışmanlar vb.) aynı etkiyi ilave bir araç olarak kavrayarak kendileri de yararlanmıştır. İşte bu sanat ve bilimin adı Akrofonoloji olarak adlandırılmaktadır

AKIŞKAN YÖNETİM : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Galaktik Federasyonun birincil organize olma prensibi. Böyle tam bilinçli organizasyonlar non-hiyerarşik (hiyerarşik olmayan) ve amaç yönelimlidir. Temel olarak yeteneklere, liderliğe ve üyelerinin uyumuna dayanır

ALFA RİTMİ : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Beyindeki elektriksel aktivite ( sn.10 cycle ).Zihinsel huzur alanına ulaşma amacında etkin olduğu kabul edilir.( Bakınız; EGG ).Alfa dalgası genellikle rüya görürken, vücut salıverilmiş gevşek durumdayken ve bir de zihin sakinken ortaya çıkar. Aynı zamanda gözleri yumduktan sonraki saniyelerde de gerçekleşir

ALTINCI DUYU : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Duyular dışı algılamanın popüler adı

ANA FEDERASYON KONSEYİ : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Galaktik Federasyonun temel yönetim organı. Vega yıldız sisteminde yerleşmiştir. Her üye yıldız sistemi veya topluluğun bir oyu olması prensibi üzerinde iş görür

ANA/BABA TANRI : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

En yüksek Yaratıcı Güç veya Yaratılımın En Yüksek Işığı. Sadece iki tanesi
Lord Siraya ve Lord Kuwaya
açıklanan üç ölümsüz ve güçlü yönü vardır. Tanrı'nın amacı ilahi plana göre Yaratılımın açılımını sağlamaktır

ANİMİZM : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Tüm yaşayan şeyleri ve doğal varlıkları kutsal varsayıp tapınmak inancı veya antik bir inanç.Her canlı varlıkta bir öz veya bireysel bri ruh olduğu kabul edilmektedir

ANLAM : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

İstatistik anlam olarak deneysel sonuçların benzerlik dışındaki gerekli değişimlerin,olasılık olarak "anlamlı düzeyde" olmaları.Bunun için, değişim olasılığı en azından ( %5 ile
05 ) arasında olmalıdır

ANORMAL FENOMENON : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Doğal olmayan.Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal olay. ( BAkınız; Fortean Fenomen )

ANOXİA : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Kanda veya beyinde oksijen azlığı

APOR : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Açıklanamayan bir şekilde bilinmeyen bir yerden gelen fiziksel bir cismin ortaya çıkışı.Aporların sık sık seans odalarında ve fiziksel medyumik olaylarda görüldüğü kabul edilir.( Bakınız;Meteryalizasyon ve Teleportasyon )

ARAŞTIRMA OLUŞUMU : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

PSI ( Paranormal;Normalötesi ) etkisini araştırırken soruşturma faktörlerinin amaçlarını saptamak

ASTRAL BEDEN : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

a) Fiziksel olmayan (non-fiziksel) beden. Aynı zamanda ruhun fiziksel bedene bağlanmasını sağlayan araç olarak da bahsedilir. Genellikle uyku veya rüya durumunda Astral planın alt kısımlarına (üst fiziksel boyutlar) seyahat eder. b) Okülistler, ruhçular ve teosofistler tarafından kullanılan bireyin fizik bedeninin ruhsal ikizinin varolduğunun varsayılması.Astral Beden'in Astral Projeksiyon ( Beden Dışı Deney ) sırasında ve ölüm sırasında fizik bedenden ayrıldığına inanılır. ( Bakınız;KA )

ASTRAL PROJEKSİYON : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Beden Dışı deney.Fizik bedenden ayrılma

ASTRAL SEYAHAT : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Bedeni belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidilen, gidilen yerlerde meydana gelen olayları izleyebilme durumudur

ASTROLOJİ : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Astronomik olaylardan yola çıkılarak, yaşamı tanımlama prtaiği ve kuramı.Astronomik olayların dünyadaki olaylarla ilgili olduğu varsayılmaktadır, bireyin kişiliği,biyografisi veya sosyal yada politik eğimleri bu ilişkinin kapsamındadır.Aynı metodla, geçmişin istatistik değerleri baz alınmakta ve gelecek varsayımları yapılmaktadır

ATALARA TAPINMA : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Bir dinsel yöntem.Ataların kutsal ve saygıdeğer olduklarına inanılarak tapınılması

ATAVİZM : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Geçmişde yaşayan ataların karakteristik anlamda genetik olarak yeniden ortyaya çıkışı veya yeniden doğuşu.Ruh göçü ile ilgili değildir

ATEŞTE YÜRÜME : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Kızgın kömürlerin üzerinde yanmadan ve acı duymadan yalın ayak yürümek.Yüksek bir trans hali

ATLANTİS : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

a) Adasal kıta veya Dünya'nın üçüncü galaktik kolonisi. Orta-Atlantik okyanusunda yerleşiktir ve şimdiki Avustralya kıtasından biraz daha büyüktür. Son zamanlarında insanlığın sınırlı bilinçliliği ile sonuçlanan birçok kötü niyetli genetik deneye sahne oldu. b) Eski zamanlarda Cebelitarık'ın batısında varolduğu ve sonradan büyük bir Tufan'la yokedildiğine inanılan efsanevi bir ada

AURA : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

a) Bedeni canlandıran hayat enerjileri tarafından yayılan ve bedeni çevreleyen elektromanyetik alan. b) Yaşayan tüm canlı yaratıklarda var olduğuna inanılan enerji alanı.Bazı durugörücülerin aura'yı gördüklerine inanılır ve genelde parlak ve renkli bir alan olarak tanımlanır.( Bakınız;Kirlian fotoğrafçılığı )

BA : Turkish Turkish Ufuk Parapsikolojik

Antik mısırda kişinin ölümsüz öz varlığı.(Bakınız; Ruh )