Multilingual Turkish Dictionary

TAM SƏMİMİ ARZULARIM

TAM SƏMİMİ ARZULARIM : Turuz Farsca - Türkce

tam könüldən diləklər!