Multilingual Turkish Dictionary

TAMAÇILIQ

TAMAÇILIQ : Turuz Dictionary

(taman: tərəf). dalaçılıq. bir dala (qola) çəkmə. tərəfkeşlik

TAMAÇILIQ : Turuz Dictionary

(taman: tərəf). dalaçılıq. bir dala (qola) çəkmə. tərəfkeşlik