Multilingual Turkish Dictionary

TAMAHKARLIQ EDƏN

TAMAHKARLIQ EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

yanğarıq
artıq yanğı baş yarar. (yanğı: tamah)