Multilingual Turkish Dictionary

TAMAM MİLLƏT

TAMAM MİLLƏT : Turuz Farsca - Türkce

el toçun

TAMAM MİLLƏT : Turuz Farsca - Türkce

ər qamuğ ərdin bəri. hammı el