Multilingual Turkish Dictionary

TAMAM MİLLƏT VƏKİLLƏRİ, BİLƏNLƏRİ

TAMAM MİLLƏT VƏKİLLƏRİ, BİLƏNLƏRİ : Turuz Farsca - Türkce

qamu düzəl kişiləri