Multilingual Turkish Dictionary

TAMAMƏN QEYRİ MÜTƏVƏQQE TƏRZDƏ

TAMAMƏN QEYRİ MÜTƏVƏQQE TƏRZDƏ : Turuz Farsca - Türkce

əslən (olduqca) gözlənmədik

TAMAMƏN QEYRİ MÜTƏVƏQQE TƏRZDƏ : Turuz Farsca - Türkce

sap sanağanmaz