Multilingual Turkish Dictionary

UÇAŞ

UÇAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

alçaq uca yer

UCAŞ : Turuz Dictionary

üz üzə, qarşı qarşıya duruş. şərt bətlik.
çalış ucaşı pozma, üzmə.
. ucaşın tutmadı.
ucaşan utarda utuzarda

UÇAŞ : Turuz Dictionary

uçdaş. uçuş. tsadüf

UCAŞ : Turuz Dictionary

üz üzə, qarşı qarşıya duruş. şərt bətlik.
çalış ucaşı pozma, üzmə.
. ucaşın tutmadı.
ucaşan utarda utuzarda

UÇAŞ : Turuz Dictionary

uçdaş. uçuş. tsadüf