Multilingual Turkish Dictionary

UÇAMAQA

UÇAMAQA : Turuz Dictionary


elə sınmış qanadım uçamağa artıq tov yox, nə bileydim yadav ölkə qonağun doğçalamaz. (doğçalamaz: doğma saymaz)

UÇAMAQA : Turuz Dictionary


elə sınmış qanadım uçamağa artıq tov yox, nə bileydim yadav ölkə qonağun doğçalamaz. (doğçalamaz: doğma saymaz)