Multilingual Turkish Dictionary

UÇAVARMAQ

UÇAVARMAQ : Turuz Dictionary

rəhmətə gedmək.
iti gedmək.
heçə gedmək. itib gedmək

UÇAVARMAQ : Turuz Dictionary

rəhmətə gedmək.
iti gedmək.
heçə gedmək. itib gedmək