Multilingual Turkish Dictionary

UÇBAŞ

UÇBAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçar. uçarı. iti

UCBAŞ : Turuz Dictionary

alqarul. (al qaravul). önqarul. sınqur. əvan post. gözətçi post. sınırda yerləşən qoruq. (qoruq. payiqah.)

UCBAŞ : Turuz Dictionary

alqarul. (al qaravul). önqarul. sınqur. əvan post. gözətçi post. sınırda yerləşən qoruq. (qoruq. payiqah.)