Multilingual Turkish Dictionary

UÇMUŞ

UÇMUŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçuq.
kəndindən keçən. kefli.
qam. baxsı.
əğli uçmuş: savuruq. abdal. çapıq. səfeh

UÇMUŞ : Turuz Dictionary

çökmüş. xərab. sönmüş. qurumuş. bitmiş. tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş. ötünmüş. mədum.
yeniğ. yeyik. yiyik. yenmiş. cummuş.
uçmuş tından (kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz. (uçmaq: sönmək)

UÇMUŞ : Turuz Dictionary


ötgən çağun uçmuş quş, qayrılıb gəlməz ünləsən. (geçmiş ömür qaçğan quş , çağırsanda dönməmiş). (keçəni boşla, qalanı xoşla).
man uçmuş: ayb gedmiş. bağışlanmış.
qaytıb yerini bulmuş, azaşqandan man uçmuş. (azan kimsənin kəsir suçuna göz yumulmuş, kəndini yenidən toparlamışsa)

UÇMUŞ : Turuz Dictionary

çökmüş. xərab. sönmüş. qurumuş. bitmiş. tökünmüş. tükünmüş. tükənmiş. ötünmüş. mədum.
yeniğ. yeyik. yiyik. yenmiş. cummuş.
uçmuş tından (kəsilmiş nəfəsdən) səs çıxmaz. (uçmaq: sönmək)

UÇMUŞ : Turuz Dictionary


ötgən çağun uçmuş quş, qayrılıb gəlməz ünləsən. (geçmiş ömür qaçğan quş , çağırsanda dönməmiş). (keçəni boşla, qalanı xoşla).
man uçmuş: ayb gedmiş. bağışlanmış.
qaytıb yerini bulmuş, azaşqandan man uçmuş. (azan kimsənin kəsir suçuna göz yumulmuş, kəndini yenidən toparlamışsa)

UÇMUŞ : Turkish English

adj. high, zonked, smashed