Multilingual Turkish Dictionary

UÇQUNMAQ

UÇQUNMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qozqalmaq. tozarmaq. tozqarmaq.
çəkinmək. əsirgəmək. verməmək. verməmək üçün geri çəkmək. qıymamaq.
ovcundaki çörəyi uçqunan insanlar.
bara qoymaq. kırıxmaq. iştibah edmək.
söz arası uçqunmadın.
kırıxmaq. qayıxmaq. bara qoymaq. iştibah edmək.
söz arası uçqunmadın.
ürkmək. qaçqınmaq

UÇQUNMAQ : Turuz Dictionary

uçğunmaq.
əldən vermək, bıraxmaq. itirmək.
öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu.
yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma.
əldən ötürmək. osdurmaq.
uçğunub hələ üstünədə gülümsür

UÇQUNMAQ : Turuz Dictionary

uçğunmaq. uçunmaq.
axınmaq. bayınmaq. huşdan gedmək.
sevinmək. qanadlanmaq. qanad açım qalxmaq.
uçurunmaq.
həzz, ləzzət, zevq, kef aparmaq.
sevinmək. şad olmaq

UÇQUNMAQ : Turuz Dictionary

(uçğunmaq. uçunmaq.). əsinmək. dalqalanmaq (> dəlgirəmək. dəlirmək) talbalanmaq. təlbələnmək. çalqalanmaq. yelpələnmək. yalpalanmaq. (ilham almaq. (nəsənin) havasına düşmək)

UÇQUNMAQ : Turuz Dictionary

uçğunmaq.
əldən vermək, bıraxmaq. itirmək.
öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu.
yaxadakın yalayıb, əlindəkin uçğunma.
əldən ötürmək. osdurmaq.
uçğunub hələ üstünədə gülümsür

UÇQUNMAQ : Turuz Dictionary

uçğunmaq. uçunmaq.
axınmaq. bayınmaq. huşdan gedmək.
sevinmək. qanadlanmaq. qanad açım qalxmaq.
uçurunmaq.
həzz, ləzzət, zevq, kef aparmaq.
sevinmək. şad olmaq

UÇQUNMAQ : Turuz Dictionary

(uçğunmaq. uçunmaq.). əsinmək. dalqalanmaq (> dəlgirəmək. dəlirmək) talbalanmaq. təlbələnmək. çalqalanmaq. yelpələnmək. yalpalanmaq. (ilham almaq. (nəsənin) havasına düşmək)