Multilingual Turkish Dictionary

UÇQUR

UÇQUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

kəpənək < qapqanat.
qurşaq. kəmərbəd.
uçqur çözmək: qurşaq, kəmərbəd açmaq. yaxınlıq edmək

UÇQUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

{uçqurmaq: üşünmək. çəkinmək. qorxmaq}.
şalvarιn bəndi. çalt uçyan. çalasım çalasım uçan. uçağan. (şalvar) ilərsük. igərşük. bağ. bənd. tizmə.
< iç qur. tuman bağı, quşağı. iç bağı. tuman bağı ki beldə bağlanır.
ölüm ər. fədayi.
ilgiç. ip örmək aracı. dartma. qayış. lastik.
iti gedən.
uçqur araba.
uçqur ev:. tuman bağının yeri

UCQUR : Turuz Dictionary

ucğur. ucur.
başarı. məharət.
doruq. üstüc. zirvə. qullə.
son. xatimə. aqibət. ərək. fərcam.
burun.
amac.
ovc. əla dərəcə.
ucurlu: ucurtay. sonlu. sonu olan. ucu olan. uclu. amaclı. hədəfmənd. liğayət.
tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.
ucursuz qıcarsız (qıycar. qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət): ucsuz bucaqsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.
dağın ucquru: dağın ucu.
bağana ucquru: dirək, sutun ucu

UÇQUR : Turuz Dictionary

> usqur. pərvanə.
kəpənək. qanat. pər.
uçur. irtin. sürət. vites

UÇQUR : Turuz Dictionary

kəmər. çuxurun, kəvərin çevrəsi. oyun aylası

UÇQUR : Turuz Dictionary

uçğur.
iki uc arasında dartılı duran bağ, ip. şərit.
fəxr. iftixar. qurur

UCQUR : Turuz Dictionary

ucğur. ucur.
başarı. məharət.
doruq. üstüc. zirvə. qullə.
son. xatimə. aqibət. ərək. fərcam.
burun.
amac.
ovc. əla dərəcə.
ucurlu: ucurtay. sonlu. sonu olan. ucu olan. uclu. amaclı. hədəfmənd. liğayət.
tükanlar beş ucurlu açıqdılar: tükanlar beşə dək (liğayət beşədək) açıqdılar.
ucursuz qıcarsız (qıycar. qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət): ucsuz bucaqsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız.
dağın ucquru: dağın ucu.
bağana ucquru: dirək, sutun ucu

UÇQUR : Turuz Dictionary

> usqur. pərvanə.
kəpənək. qanat. pər.
uçur. irtin. sürət. vites

UÇQUR : Turuz Dictionary

kəmər. çuxurun, kəvərin çevrəsi. oyun aylası

UÇQUR : Turuz Dictionary

uçğur.
iki uc arasında dartılı duran bağ, ip. şərit.
fəxr. iftixar. qurur