Multilingual Turkish Dictionary

UÇQURĞAMAQ

UÇQURĞAMAQ : Turuz Dictionary

uçquranmaq. fəxr, iftixar edmək. kibirlənmək. qurralanmaq

UÇQURĞAMAQ : Turuz Dictionary

uçquranmaq. fəxr, iftixar edmək. kibirlənmək. qurralanmaq