Multilingual Turkish Dictionary

UÇQURUQ

UÇQURUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçqun. qıvılcım

UCQURUQ : Turuz Dictionary

ucğuruq. ucruq. movud

UÇQURUQ : Turuz Dictionary

-uçquruq, gəvşək, çürük daş qatları: qayran

UÇQURUQ : Turuz Dictionary

fəxri. iftixari.
qururlu. məğrur.
övünərək. güvənclə. müfdəxər. qururla. mətanətlə.
cəlallı. cilvəli. dəbdəbəli. tamtaraqlı. (şikuhlu)

UCQURUQ : Turuz Dictionary

ucğuruq. ucruq. movud

UÇQURUQ : Turuz Dictionary

-uçquruq, gəvşək, çürük daş qatları: qayran

UÇQURUQ : Turuz Dictionary

fəxri. iftixari.
qururlu. məğrur.
övünərək. güvənclə. müfdəxər. qururla. mətanətlə.
cəlallı. cilvəli. dəbdəbəli. tamtaraqlı. (şikuhlu)