Multilingual Turkish Dictionary

UÇRAL

UÇRAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

uğral. olay. təsadüf. qəza. bəla

UÇRAL : Turuz Dictionary

uçğul. uçurul. uçrul. qoşğal. ruhani. mənəvi

UÇRAL : Turuz Dictionary

uçğul. uçurul. uçrul. qoşğal. ruhani. mənəvi