Multilingual Turkish Dictionary

UÇRUM

UÇRUM : Arin Turkish Etimology Dictionary

bərk, sarp, dik yer. yarıq. yarlı.
uçma

UÇRUM : Turuz Dictionary

uçma. uçurum. qaznaq. yar. yarğan. çökürük. çökrük. yarnaq. yarğan. yarrığan. pərtqah.
uçma. uçrum. qaznaq. yar. yarğan. çökürük. çökrük. yarnaq. yarğan. yarrığan. pərtqah.
uçma. yar. qazmalıq. qazamat. böyük kortmıq. çuxur. qırqı. çökürük. çökrü

UÇRUM : Turuz Dictionary

uçma. uçurum. qaznaq. yar. yarğan. çökürük. çökrük. yarnaq. yarğan. yarrığan. pərtqah.
uçma. uçrum. qaznaq. yar. yarğan. çökürük. çökrük. yarnaq. yarğan. yarrığan. pərtqah.
uçma. yar. qazmalıq. qazamat. böyük kortmıq. çuxur. qırqı. çökürük. çökrü