Multilingual Turkish Dictionary

UÇSA

UÇSA : Turuz Dictionary

-uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz. (uçmaq: sönmək)

UÇSA : Turuz Dictionary


uçsa ışıq, ışıqlı göz kor qalır. (uçsa: sönsə). (lap iti görən göz qaranlıqda kor kimidir). (söz könül açar, bilgi beyin)

UÇSA : Turuz Dictionary

-uçsa uçuq (uşuq. eşq) od yanmaz, yaşsa (yaşalsa. ıslansa) odun, od qalmaz. (uçmaq: sönmək)

UÇSA : Turuz Dictionary


uçsa ışıq, ışıqlı göz kor qalır. (uçsa: sönsə). (lap iti görən göz qaranlıqda kor kimidir). (söz könül açar, bilgi beyin)