Multilingual Turkish Dictionary

UÇSUN

UÇSUN : Turuz Dictionary


dəngəli qıl qarşılıq, giley uçsun aradan

UÇSUN : Turuz Dictionary


yalançıdan baş uçsun, dildə olan suç nədir, kişi uçar başiylə, dilsiz uçan baş nədir. (baş uçsun: baş vurulsun). (o başın ki dili yoxdur dəğər bulmaz)

UÇSUN : Turuz Dictionary

-könül uçsun, başda beyin gərək. (könül tosun, odlu, həvəsli, istəkli olursada, baş duymalı, düşünməlidir). {tosun: tovsun (odlu). (< tov). sərkeş}

UÇSUN : Turuz Dictionary


dəngəli qıl qarşılıq, giley uçsun aradan

UÇSUN : Turuz Dictionary


yalançıdan baş uçsun, dildə olan suç nədir, kişi uçar başiylə, dilsiz uçan baş nədir. (baş uçsun: baş vurulsun). (o başın ki dili yoxdur dəğər bulmaz)

UÇSUN : Turuz Dictionary

-könül uçsun, başda beyin gərək. (könül tosun, odlu, həvəsli, istəkli olursada, baş duymalı, düşünməlidir). {tosun: tovsun (odlu). (< tov). sərkeş}