Multilingual Turkish Dictionary

UÇTALMAQ

UÇTALMAQ : Turuz Dictionary

kira almaq. icarə edmək

UÇTALMAQ : Turuz Dictionary

kira almaq. icarə edmək